Programarea candidaţilor - Proba C (auditie+scris) - Bacalaureat 2018

Pentru promovarea probei C a examenului de bacalaureat trebuie să parcurgeţi 3 etape:

 1. Proba de audiţie
  1. Desfăşurare: 21 februarie 2018, în intervalul 12:00-12:20;
  2. Acces în sala de examen în intervalul 11:00-11:30.
 2. Proba scrisă
  1. Desfăşurare: 21 februarie 2018, în intervalul 13:00-15:00
  2. Acces în sala de examen în intervalul 12:30-12:50.
 3. Proba orală
  1. Acces în sala de examen (conform programărilor din cel de-al doilea fişier)
  2. Desfăşurare: 22 februarie 2018

Candidaţii care nu se prezintă la cel puţin una din probele: audiţie, scris şi/sau proba orală vor fi declaraţi neprezentaţi la proba C, indiferent dacă au susţinut una dintre probe.

Primul fişier conţine repartizarea pe săli pentru probele audiţie+scris; cel de-al doilea fişier conţine programarea pentru evaluarea orală a candidaţilor.

 

Candidaţii programaţi la proba orală sunt rugaţi să se prezinte cu cel puţin 1-2 ore înaintea celei din programare. Fac excepţie, candidaţii programaţi începând cu ora 9:00.